Prace w przestrzeniach zamkniętych
Nasza oferta obejmuje 
mycie, doczyszczanie i inne prace interwencyjne 
- Halach produkcyjnych
 - Ciągach wentylacyjnych
   - Zbiornikach, silosach itp.
       - We wnętrzach urządzeń technicznych
Mamy szerokie doświadczenie w robotach wykonywanych 
w przestrzeniach zamkniętych, do których wejście odbywa się 
przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny 
sposób utrudnione i wymaga zastosowania technik linowych.